Lista szkół - Błonie


Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu
łąki 2
05-870 Błonie
telefon: 0227254848
Gimnazjum Nr 1
Okrzei 3
05-870 Błonie
telefon: 0227319556
Gimnazjum Nr 2
Narutowicza 4
05-870 Błonie
telefon: 0227253302
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
OKRZEI 3
05-870 Błonie
telefon: 0227253142
II Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Łąki 2
05-870 Błonie
telefon: 0227254848
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
łąki 2
05-870 Błonie
telefon: 0227254848
PBW Filia w Błoniu
Narutowicza 20
05-870 Błonie
telefon: 0227253691
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu
Narutowicza 20
05-870 Błonie
telefon: 0227254611
Przedszkole Publiczne nr 1
3-go Maja 10
05-870 Błonie
telefon: 0227253521
Przedszkole Publiczne Nr 2
Piłsudskiego 25a
05-870 Błonie
telefon: 0227254622
Przedszkole Publiczne Nr 4 STOKROTKA
Grodziska 15
05-870 Błonie
telefon: 0227253250
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
Poniatowskiego 12b
05-870 Błonie
telefon: 0227253635
Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych
łąki 2
05-870 Błonie
telefon: 0227254848
Publiczne Gimnazjum Sportowe
Łąki 2
05-870 Błonie
telefon: 0227254848
Publiczne Liceum Profilowane
Łąki 2
05-870 Błonie
telefon: 0227254848
Publiczne Technikum Nr 1
Łąki 2
05-870 Błonie
telefon: 0227254848
Publiczne Technikum Nr 2
Piłsudskiego 10a
05-870 Błonie
telefon:
Szkoła Podstawowa nr 1
Poniatowskiego 19
05-870 Błonie
telefon: 0227253048
Szkoła Podstawowa Nr 2
Narutowicza 21
05-870 Błonie
telefon: 0227253260
Szkoła Podstawowa w Błoniu
33
99-100 Błonie
telefon: 0247211721
Szkoła Podstawowa w Błoniu
20
33-113 Błonie
telefon: 0146743094
Zespół Szkól Ogrodniczych i Spożywczych
Piłsudskiego 10a
05-870 Błonie
telefon: 0227254275
Zespół Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu
Łąki 2
05-870 Błonie
telefon: 0227254848

1